skiednis

Lytsedyk 16, Menaam

ADRES

1861 Menaldum nummer 13
1879  Menaldum nummer 18
1889 Menaldum nummer 21
1909  Menaldum nummer 26
1920 Menaldum nummer 27
1939 Menaldum nummer 27
1963 Menaldum Lytsedyk 16
2010 Menaam Lytsedyk 16


HOOFDBEWONERS
* gegevens uit de bevolkingsregisters vanaf 1859 tot 1 oktober 1994
(invoering GBA)

circa 1859 19-05-1881 Kornelis Elings Kramer
(was eerst slager, sinds 1869 kastelein)
19-05-1881 12-05-1886 Pieter Pieters Stapensea
12-05-1886 17-08-1899 Marten Pieters Prins
05-05-1900 10-05-1905 Jacob Gerbens Braaksma
12-05-1905 12-05-1923 Tjalling Eelkes van der Meulen
12-05-1923 01-07-1926 niet bekend, moeilijk na te gaan (gezinskaarten)
01-07-1926 20-04-1929 Jentje Sipma
16-04-1929 18-04-1935 Jacob Bouma
18-04-1935 30-04-1947 Jochum Plat
30-04-1947 06-01-1955 Jacob Hiemstra
06-01-1955 01-11-1956 Pieter Bosma
01-11-1956 07-07-1969 Bauke Siderius
20-05-1969 15-07-1974 Marten de Vries
02-05-1974 02-05-1979 Rommert Lucas Dijk
29-05-1979 04-10-1982 Catharina J. Perk
04-10-1982  - ? (GBA) Joannes Josephus Vocht
Rinse Lemstra en Jettie Visser


 


EIGENAREN
* gegegens uit het kadaster vanaf 1832

Eigenaar is de Hefvormde Kerk van Menaldum, de kerk geeft het perceel (tot circa 1857-1859 was het een tuin, daarna huis en erf), sinds 1857-1859 uit in erfpacht aan respectievelijk:

Pieter Minnes Boonstra timmerman
te Menaldum
dj. 1868 aanbouw
dj. 1870 scheiding
Kornelis Elings Kramer herbergier
te Menaldum
dj. 1882 verkoop
Pieter Pieters Stapensea landbouwer en
koopman
te Menaldum
dj. 1885 bijbouw
dj. 1892 vefkoop
Marten Pieters Prins herbergier
te Menaldum
dj. 1901 verkoop
Gerrit Dirks Visser hotelhouder
te Drodrecht
di. 1906 verkoop
Tjalling Eelkes van der Meulen Landbouwer
te Menaldum
dj. 1924 verkoop
Gerben Andringa te Huizum dj. 1926 verkoop
Bente Tjerks Wassenaar (1/2)
Arjen Baukes Lettinga (1/2)
te Franeker
te Jelsum
dj.1927 verkoop
Jentje Sipma smid
te Menaldum
dj. 1930 verkoop
Jacob Bouma gardenier
te Holwerd
dj. 1936 verkoop
Jochum Plat koopman
te Menaldum
dj. 1940 verbouw
dj. 1948 verkoop
Jacob Hiemstra herbergier
te Menaldum
dj. 1953 sloping
dj. 1956 verkoop
Pieter Bosma verlader van pootgoed
en cafehouder
te Menaldum
dj. 1957 verkoop
Bauke Siderius cafehouder
te Menaldum